Iaido

Kılıç çekmekten fazlası…

İai’nin tercümesi “zihsel huzur” ve “ani tepki” olarak yapılabilir. Do, “yol” demektir. Kısaca özetlemek gerekirse, “Tam konsantrasyon ve ani tepki yolu” olarak tanımlayabiliriz.

Iaido

Bir kılıç sanatına referans olarak, genel ve bilinen anlamıyla çeviri yapmak gerekirse, “Kılıç çekme yolu” diyebiliriz. Teknikler, temel olarak “kılıç çekilirken yapıkan ilk kesişin savaşın kaderine karar vereceği” fikrine dayanmaktadır.

İaido’nun asıl sanat kısmı, tam farkındalığın ve bilinç durumunun kişinin varlığı ve sunulan durum karşısındaki tavrıdır. İai, şartlar karşısındaki bir tepki ya da tüm saldırgan tepkilerden kaçınma durumu olarak bir savaşı tanımlar. Sonuç olarak İaido ustası bir savaşta en önde yer almaz. O savaşı kontrol altında tutar; mesafeseye, pozisyona ve çevreye kendi avantajına olacak şekilde etki eder. İaido, Japonyanın eski döneminin savaşçı sınıfı olan Samurayların savaş disiplinlerinin (Budo) içerisinde yer alır. Japoncada İaido’ya benzer kelimeler “Batto” ve “İainuki” dir.

İaido’nun en eski isimlerinden olan “Battojutsu”, “Kılıç çekme sanatı” anlamına gelmektedir. Bu isim bir Samuray olan Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1549-1621) tarafından verilmiştir. Bir çok kılıç okulunun var olduğu o dönemlerde, öğrencilerinden bir tanesi Tokugawa Shogun (Savaş bakanı)’na kılıç hocası olarak seçilmiştir. Diğer önemli bir İaido ustası olan Hasegawa Mondonosuke Eishin, kılıcını kuşağının içerisinde keskin ağızı yukarı bakacak şekilde -daha sonraları neredeyse tüm İaido stillerinde sıkça görülen şekliyle- taşıyan ilk kişidir.

Dövüş sırasında düzgün bir uygulamayla yapılacak olan ilk kesiş ölümcül sonuçlara neden olacaktır. Bu durum “bir Samuray’ın zihinsel gücünün çok önemli olduğu” ortak görüşüne yol açar. İaijutsu ilk olarak Battojutsudan geliştirilmiştir. “Iru” (kısaca İ) “zihinsel ve fiziksel olarak var olmak”, “Ai” “uygunluk” ya da “uyumluluk” anlamına gelmektedir.

1960’dan günümüze, bir çok savaş (ya da disiplin) sanatı,  sadece tekniği vurgulamak yerine zihinsel durumu ifade etmek için isimlerinin sonuna “Do” ekini (ifadesini) eklemişlerdir. Bu durum neticesinde, sanatın adını günümüze İaido olarak getirmiştir.

İaido çalışan kişinin en önemli ekipmanı kılıcıdır. Bundan daha fazla ekipman, öğrencinin derecesine ve eğitiminin gelişimine göre lazım olacaktır.

Genel ekipman:

 • Keikogi / Uwagi (Antrenman ceketi)
 • Hakama (Antrenman Pantalonu)
 • Obi (Kemer / Ceketi bağlamak ve kılıcı tutturmak için)
 • Tabi (Çorap)

Diğer ekipmanlar:

 • Iaitō (Genellikle Çinko/Alüminyumdan yapılmış keskin olmayan antrenman kılıcı)
 • Bokuto (diğer adıyla Bokken) (Ahşap kılıç)
 • Kodachi / Wakizashi Bokuto (ahşap kısa kılıç)
 • Shinken (Keskin kılıç, sadece Tameshigiri çalışacak ustalar için)
 • Tatami Matten (Tameshigiri çalışması için rulo hasır)

Yeni başlandığında, kata’lar iaito (antrenman kılıcı) ile, ustalık (Dan) derecelerinde ise keskin kılıçla yapılabilir. Kumitachi ahşap kılıçla çalışılır. Kemer (Obi) dışındaki özel çalışma kıyafetleri (keikogi ve hakama) sadece 3.kyu sınavında gereklidir.

Mugai Ryu

Mugai Ryu hareket halindeki Zen (Farkındalık)’tır. Kata çalışmaları hayali bir düşmana karşı bir savaşı taklit ediyor olsa da bu hayali düşman bir başkası olmak zorunda değildir. Aksine, İaido çalışan kişi, yeteneklerini geliştirmek ve mükelleştirmek için aldığı eğitimde, kendisine ayna olabilir. İaido çalışmalarının amacı beden, kılıç ve aklın bir olmasını geliştirmektir (ki-ken-tai-ichi). Genel görüş olarak; ustalık, oluşan bir durumu kılıç çekmeden kontrol edilebildiğinde elde edilir.

İai’nin günlük hayattaki yararları:

 • Güçlü bir kişiliğin oluşturulması
 • Farkındalık ve tepkinin geliştirilmesi
 • Sağlıklı bir duruş ve beden farkındalığı
 • Beden ve zihnin bir olması (düşünsel eğitim)
 • Mücadele etmemek (Fiziksel ve zihinsel)