Bujinkan v překladu znamená Bu – bojovník, válečník, samuraj. Jin – člověk. Kan – společnost, svazek. Volný překlad tedy zní – společnost válečníků nebo bojovníků.

Tento název vznikl v době, kdy Soke (velmistr) Masaaki Hatsumi poprvé předvedl trénink Ninjutsu za hranicemi Japonska. V roce 1995, po letech práce a šíření těchto bojových umění po celém světě, dal Dr. Hatsumi svému učení souhrnný název BUDO TAIJUTSU, který poukazuje na fyzické a duševní techniky nezbytné ke studiu těchto bojových umění.

Dnešní doba je podle slov Dr. Hatsumiho nejlepší dobou Ninjů, neboť umožňuje rozvíjet a zdokonalovat bojové umění do měřítek, jaká dříve nebylo možné studovat. Dnes se již termín Ninjutsu příliš nepoužívá, protože pochopení všech 9 škol Bujinkanu spočívá v pochopení Budo. Proto se dnes používá souhrnné a výstižnější označení BUJINKAN BUDO TAIJUTSU.

Bujinkan Dojo je v současné době jedinou školou, která vyučuje autentické Ninjutsu původním způsobem. Je to také jediná škola, kde přetrvala přímá linie velmistrů.

Bujinkan Dojo se skládá z 9 starých bojových škol, které byly předány Takamatsu senseiem Dr.Hatsumimu s titulem Soke (původní význam slova Soke = patriarcha, hlava rodiny; Bujinkan je i dnes chápán jako velká rodina), aby mohl tato stará japonská bojová umění rozvíjet dál. Styl Bujinkan Budo Taijutsu vychází z devíti starých bojových škol, z nichž tři jsou školy Ninjutsu (jsou to Togakure ryu, Kumogakure ryu a Gyokushin ryu) a ostatní jsou Bujutsu, školy, které používali samurajové.

Systém bojových umění Bujinkanu ctí a udržuje staré disciplíny, které se adepti učí již od dob počátku Ninjutsu. Jde o 36 disciplín,z nichž prvních 18 jsou klasické způsoby použivané japonskými samuraji, zbylých 18 jsou pak k nim odpovídající speciální techniky pro Ninju – bojovníka.

Základní disciplínou samozřejmě zůstává boj beze zbraně, z jehož pohybů pak vycházejí i techniky boje se zbraní. Ten se dělí na Daken Tai jutsu (techniky úderů a kopů), Ju tai jutsu (techniky pák a hodů), Koshi jutsu (techniky útoků na svaly a orgány) a Koppo jutsu (techniky útoků na kosti a klouby).

V systému Bujinkan Budo Taijutsu se nikde na světě nepořádají žádné soutěže.Proto se toto bojové umění nehodí pro jednotlivce, kteří hledají pouze sportovní slávu a tituly.

V současné době Hatsumi Sensei vyučuje v Budokanu (hala bojových umění) v Ayase (Tokio) a v Honbu Dojo, které nese název – Bujinden v městě Noda. Bujinkan je nyní známý téměř po celém světě a své oficiální Dojo má ve více než 40 zemích včetně České republiky.

Jednotlivé školy vyučované v Bujinkan Dojo:

Togakure Ryu Ninpo
Gyokko Ryu Kosshi Jutsu
Kukishinden Ryu Daken Taijutsu
Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu
Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu
Gyokushin Ryu Ninpo
Koto Ryu Koppo Jutsu
Takagi Yoshin Ryu Ju Taijutsu
Gikan Ryu Koppo Jutsu
Kumogakure Ryu Ninpo