Tameshigiri Herbst 2018


tenshinkai
Im Herbst fand das erste gemeinsame Tameshigiri im Zanshinkai Dojo Hachenburg statt.
tenshinkai

tenshinkai

tenshinkai