Bildergalerie

Zanshinkai-Familie

tenshinkai

Genko Nito Ryu

tenshinkai

Winter Seminar 2018

tenshinkai

Weihnachtsfeier 2018

tenshinkai

Ikkyu-Prüfung 2018

tenshinkai

Tameshigiri Herbst 2018

tenshinkai

Seminar in Haarlem 2018

tenshinkai

Training 2018

tenshinkai

Unser Logo