Fotogalerie

tenshinkai

Stile 2020: Mugai Ryu/Genko Nito Ryu/Tosei Ryu

tenshinkai

Herbsttraining 2020

tenshinkai

Ein langer Trainingstag 2020

tenshinkai

Training 2020

tenshinkai

Nach Corona 2020

tenshinkai

Tameshigiri 2020

tenshinkai

Neujahrstraining 2020

tenshinkai

Winter-Seminar & Prüfungen 2019

tenshinkai

Letzte Vorbereitung vor dem Winter-Seminar 2019

tenshinkai

Tameshigiri Herbst 2019

tenshinkai

Women’s Day 2019

tenshinkai

Europa-Seminar mit Niina Soke und Kubota Sensei 2019

tenshinkai

Seminar in Haarlem 2019

tenshinkai

Samurai Filmabend 2019

tenshinkai

Tameshigiri Frühjahr 2019

tenshinkai

Tai Chi & Qi Gong Seminar 2019

tenshinkai

Zanshinkai-Familie 2018

tenshinkai

Genko Nito Ryu Training 2018

tenshinkai

Winter Seminar 2018

tenshinkai

Weihnachtsfeier 2018

tenshinkai

Ikkyu-Prüfung 2018

tenshinkai

Tameshigiri Herbst 2018

tenshinkai

Seminar in Haarlem 2018

tenshinkai

Training 2018

tenshinkai