Bildergalerie

tenshinkai

Tameshigiri Herbst 2019

tenshinkai

Women’s Day 2019

tenshinkai

Europa-Seminar mit Niina Soke und Kubota Sensei 2019

tenshinkai

Seminar in Haarlem 2019

tenshinkai

Samurai Filmabend 2019

tenshinkai

Tameshigiri Frühjahr 2019

tenshinkai

Tai Chi & Qi Gong Seminar 2019

tenshinkai

Zanshinkai-Familie

tenshinkai

Genko Nito Ryu Training

tenshinkai

Winter Seminar 2018

tenshinkai

Weihnachtsfeier 2018

tenshinkai

Ikkyu-Prüfung 2018

tenshinkai

Tameshigiri Herbst 2018

tenshinkai

Seminar in Haarlem 2018

tenshinkai

Training 2018

tenshinkai