Kenjutsu Seminar

March 5th at 14.00

Kenjutsu Köln

Mugai Ryu was created as a pure Kenjutsu style and embodies the directness of Zen Buddhism. Meishi Ha Mugai Ryu includes the Kasumi Shinto Ryu Kenjutsu Kata. We will train the 4 Wakizashi and 12 Katana Kenjutsu Kata.
Price: 60,- Euro
Price for NPO members: 50,- Euro

The seminar will be held in the Dojo.

Tenshinkai Dojo Köln
Holbeinstr. 6
50733 Köln